Hiện nay, xe ô tô có 2 loại đó là xe ô tô sử dụng hộp số sàn và xe ô tô sử dụng hộp số tự động dẫn đến cơ quan quản lý nhà nước đưa ra 2 loại bằng lái (giấy phép lái xe) dành cho xe ô tô số sàn (bằng lái hạng B2) và số tự động (bằng lái hạng B1.1) từ 9 chỗ trở xuống.

Phân biệt bằng lái B1 và B2

Khác biệt giữa xe ô tô số sàn và xe ô tô số tự động

***Lưu ý :  Bằng lái xe B1 có 2 loại là B1 số sàn (ký hiệu B1) và B1 tự động (ký hiệu B1.1), trong khuôn khổ bài viết này chỉ đề cập đến bằng lái xe B1 tự động (B1.1). Bạn có thể xem thêm hệ thống các loại giấy phép lái xe ở Việt Nam ở đây.

Điểm khác nhau giữa bằng lái xe B1 số tự động và B2 là gì?

Điểm khác nhau B1 tự động B2
Loại xe được phép lái Chỉ số tự động Cả số sàn và số tự động
Kinh doanh vận tải Không được phép Được phép
Thời hạn Đến tuổi nghỉ hưu, sau đó gia hạn 10 năm 1 lần. 10 năm
Học lái và thi sát hạch Học dễ và thi dễ đậu hơn B2 Khó hơn B1 tự động
Học phí Cao hơn B2 Thấp hơn B1 tự động

Tùy theo nhu cầu của bản thân mà bạn nên đăng ký học lấy loại giấy phép lái xe cho phù hợp.