Học phí học bằng lái xe B2:

Tất cả chương trình đào tạo tại Đồng Tiến bạn sẽ được học thực hành 1 kèm 1 trên xe Toyota Vios mới 2017-2018-2019.

1. Chương trình cho học viên đã biết lái xe:

Dành cho những bạn đã lái xe tốt nhưng chưa có bằng.

 • Học phí: 6.650.000.
 • Học lý thuyết: không giới hạn.
 • Thực hành: 4 giờ thực hành lái xe trên sa hình thô hoặc 1 giờ tập sa hình cảm ứng (xe thi).
 • Lệ phí thi và cấp bằng: đã bao gồm.

2. Chương trình tiết kiệm cho học viên mới:

Giúp bạn có thể lấy được bằng với chi phí thấp nhất.

 • Học phí: từ 7.850.000 đến 8.450.000.
 • Học lý thuyết: không giới hạn.
 • Thực hành: 10 giờ đến 16 giờ học thực hành.
 • Lệ phí thi và cấp bằng: đã bao gồm.
 • Miễn phí thi lại sát hạch lý thuyết nếu thi không đạt.

3. Chương trình đảm bảo:

Đảm bảo bạn sẽ thi đậu và lái xe an toàn, tự tin ngoài đường thực tế.

 • Học phí trọn gói: 11.250.000.
 • Học lý thuyết : không giới hạn.
 • Thực hành trên xe số sàn : 16 giờ.
 • Thực hành trên xe thi (xe cảm ứng): 2 giờ.
 • Thực hành trên xe số tự động: 4 giờ.
 • Lệ phí thi và cấp bằng: đã bao gồm.
 • Miễn phí thi lại sát hạch cả lý thuyết và thực hành nếu thi không đạt.

Học phí học bằng lái xe B1 tự động:

Giúp bạn có thể lấy được bằng với chi phí tiết kiệm nhất.

 • Học phí: từ 9.350.000 đến 9.950.000.
 • Học lý thuyết: không giới hạn.
 • Thực hành: 10 giờ đến 16 giờ học thực hành.
 • Lệ phí thi và cấp bằng: đã bao gồm.
 • Miễn phí thi lại sát hạch lý thuyết nếu thi không đạt.

Học phí học bằng lái xe hạng C:

1. Chương trình cho học viên đã biết lái xe:

Dành cho những bạn đã lái xe tốt nhưng chưa có bằng.

 • Học phí: 9.650.000.
 • Học lý thuyết: không giới hạn.
 • Thực hành: 4 giờ thực hành lái xe trên sa hình thô hoặc 1 giờ tập sa hình cảm ứng (xe thi).
 • Lệ phí thi và cấp bằng: đã bao gồm.

2. Chương trình tiết kiệm cho học viên mới:

Giúp bạn có thể lấy được bằng với chi phí thấp nhất.

 • Học phí: từ 10.550.000 đến 11.250.000.
 • Học lý thuyết: không giới hạn.
 • Thực hành: 8 giờ đến 16 giờ học thực hành.
 • Lệ phí thi và cấp bằng: đã bao gồm.
 • Miễn phí thi lại sát hạch lý thuyết nếu thi không đạt.

Học phí bạn được chia làm 2 đến 3 lần đóng.