Bằng lái xe B2 được cấp cho người lái xe chuyên nghiệp (kinh doanh vận tải) được quyền điều khiển :

– Xe ô tô đến 9 chỗ, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

Bằng lái xe B2 lái được xe 7 chỗ
Xe tải, xe chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg (dưới 3.5 tấn).

Bằng lái xe B2 chạy được xe tải dưới 3.5 tấn

Xe tải cẩu dưới 3.5 tấn

Máy kéo 1 rơ-moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Máy kéo 1 rơ móc dưới 3.5 tấn

Theo thông tư 12/2017/TT-BGTVT ban hành ngày 15/4/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/6/2017.